Czy Dolnoślązaków ubywa?

 W środę, 7 lutego wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wydał zarządzenie, w którym ustalił liczbę radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia 2013 r. W przypadku 5 jednostek samorządu terytorialnego liczba radnych zmniejszyła się.

Liczba radnych w gminach, powiatach i sejmikach wojewódzkich zależy od liczby mieszkańców. W gminach do 20 000 mieszkańców jest 15 radnych, w gminach do 50 000 mieszkańców – 21 radnych, w gminach do 100 000 mieszkańców – 23 radnych, w gminach do 200 000 mieszkańców – 25 radnych oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż  45 radnych. Wyjątkowo w Warszawie radnych jest 60.

W powiecie może być 15 radnych na 40000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (art. 9 ustawy o samorządzie powiatowym).

W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie: 30 – w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców,
oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

W dwóch dolnośląskich powiatach oraz w trzech gminach liczba radnych zmniejszyła się, co oznacza, że zmniejszyła się również liczba ich mieszkańców. Są to:

– powiat dzierżoniowski: z 23 do 21,

– powiat kłodzki: z 29 do 27,

– Gmina Góra: z 21 do 15,

– Gmina Kamienna Góra (miasto): z 21 do 15,

– Gmina Siechnice: z 15 do 21.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *