Best practice. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

 

W ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 wspierane są m. in. przedsięwzięcia dotyczące kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Projekt „ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością” ma na celu wzmocnienie powiązań i rozszerzenie polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt polega w głównej mierze na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zróżnicowanej bazy dydaktycznej, a także przy współpracy z pracodawcami, ułatwiając w ten sposób uczestnikom zdobycie kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Partnerami projektu są Zakład Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) w Świerzawie oraz Klasztor St. Marienstern – Warsztat dla osób niepełnosprawnych „St. Michael” w Panschwitz-Kuckau. Są to instytucje, które posiadają bogate doświadczenie w kształceniu i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Warsztat w Panschwitz-Kuckau posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów w zawodach: stolarz, piekarz, ogrodnictwo, montaż i pakowanie, rękodzieło. ZAZ w Świerzawie kształci w zawodach: introligator, mała poligrafia, drukarz, hotelarstwo i gastronomia. Partnerzy opracują wspólny program kształcenia w 10 zawodach z uwzględnieniem wymogów otwartego rynku pracy, a uczestnicy kursów skorzystają z możliwości polsko-saksońskiej wymiany w celu odbycia praktyk zawodowych. Powstanie także vademecum dla pracodawców, w którym zawarte zostaną uwarunkowania prawne dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Saksonii.

W kursach zawodowych weźmie udział łącznie 80 osób. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi blisko 5 259 718 złotych.

W celu promocji działań projektu najbliższe posiedzenie Komitetu Monitorującego programu (luty 2018 r.) odbędzie się w Klasztorze St. Marienstern w Panschwitz-Kuckau, gdzie zapadną decyzje dotyczące dalszego wdrażania programu, w szczególności harmonogramu najbliższych naborów.

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 realizowany jest po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). Budżet Programu wynosi 70 mln Euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *