W poniedziałek (22 stycznia) rusza głosowanie na wnioski, które zostały wpisane do ostatecznej wersji projektu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich inicjatorzy będą starać się zebrać przewidzianą regulaminem liczbę głosów, by ich pomysły zostały przyjęte do sfinansowania ze środków JBO.

Na stronie www.jbo.jeleniagora.pl widnieją już wyniki ostatecznej oceny zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i które wezmą udział w głosowaniu.

https://jbo.jeleniagora.pl/projekty-zakwalifikowane-do-glosowania-2018.html


Głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej w terminie od 22.01.2018 r. od godziny 00.00 do28.01.2018 r. do godziny 24.00

  1. Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2018, ukończyła co najmniej 16. rok życia.
  2. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię, nazwisko, nr PESEL osoby głosującej, a także przez wpisanie właściwego kodu, który wysłany zostanie do głosującego w formie sms na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu. Wpisanie otrzymanego kodu warunkuje ważność oddanego głosu.
  3. Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania do dwóch zadań zgłoszonych dla wybranych rejonów Miasta Jelenia Góra.
  4. Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule zadania.
  5. Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana w pkt. 3 zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.
  6. Postawienie mniejszej ilości znaków, tj. wskazanie jednego zadania, nie powoduje nieważności głosu.
  7. Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.
  8. Przy pomocy jednego numeru telefonu będzie mogło głosować maksymalnie 5 osób (system ogranicza liczbę wiadomości sms – do pięciu – wysyłanych na jeden numer telefonu).
  9. Otrzymanie sms przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.

Utworzone zostaną też ogólnodostępne stanowiska do głosowania

https://jbo.jeleniagora.pl/wykaz-stanowisk-do-glosowania-elektronicznego-2018.html