Oświadczenia w sprawie OFE

altWprowadzenie zmian w ustawie o OFE sprawiło, że miliony Polaków stanęły przed dylematem czy pozostawić całość swoich składek w ZUS, czy dalej przekazywać część funduszom. Decyzja o ewentualnym przekazywaniu pieniędzy do OFE musi zostać podjęta przed końcem lipca i wymaga złożenia specjalnego oświadczenia. Ponad 288 tys. Polaków może to zrobić bez wychodzenia z domu, wykorzystując już posiadany e-podpis.

„Dzięki postępującej cyfryzacji, widocznej w wielu dziedzinach naszego życia, codzienne sprawy wymagające dotychczas osobistych wizyt urzędach czy stania w kolejkach pochłaniają coraz mniej czasu” – mówi Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR S.A.

„Upowszechnianie podpisu elektronicznego jest ważnym elementem rzeczywistości, w której będziemy coraz pełniej funkcjonować w świecie wirtualnym, dzięki możliwości prostego uwierzytelniania danych w formie cyfrowej. Już teraz szeroko wykorzystywany e-podpis, może również ułatwić poinformowanie ZUS o decyzji w sprawie OFE” – dodaje E. Włodarczyk.

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku osoby, które chcą aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE powinny złożyć w ZUS odpowiednie oświadczenie. Zgodnie z ustawą z dn. 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, oświadczenie takie powinno być złożone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP lub profilu nadawanego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Oznacza to, że każdy posiadacz certyfikatu kwalifikowanego, popularnie nazywanego e-podpisem, których jest obecnie w Polsce wg danych Ministerstwa Gospodarki ponad 288 tys., może bez wychodzenia z domu i bez wizyty w ZUS złożyć stosowne oświadczenia. Na dokonanie wyboru jest tylko 4 miesiące, a użycie certyfikatu kwalifikowanego możne znacząco ułatwić poinformowanie ZUS o podjętej decyzji. Jest to kolejne praktyczne zastosowanie certyfikatów kwalifikowanych w życiu prywatnym.

Należy przy tym zaznaczyć, że podpis elektroniczny jest wydawany osobom fizycznym. W świetle prawa bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, jednoznacznie poświadczając tożsamość jego właściciela, niezależnie od dodatkowych danych jakie zostały wpisane do certyfikatu.

Certyfikaty kwalifikowane, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, mogą wydawać jedynie kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Usługi tego typu, w ramach Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR, świadczy Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W oddziałach Izby oraz w siedzibach współpracujących w tym zakresie banków na terenie całej Polski, możliwe jest zarówno odnowienie certyfikatu jak i zakup nowego zestawu do e-podpisu. Adresy oddziałów i punktów obioru
e-podpisu dostępne są na stronie http://www.elektronicznypodpis.pl/kontakt/oddzialy.

Autoryzacja oświadczenia w kwestii przekazywania składek emerytalnych do OFE to tylko jedno z wielu zastosowań e-podpisu. Certyfikaty kwalifikowane mogą być wykorzystane m.in. do uwierzytelniania e-faktur, deklaracji podatkowych, wniosków do KRS, formularzy z danymi do GIODO oraz podań i wniosków do urzędów. Ponadto e-podpis umożliwia uczestniczenie w przetargach i aukcjach elektronicznych oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji w zakładach opieki zdrowotnej, co znacznie upraszcza archiwizację i zmniejsza koszty funkcjonowania placówek.

Więcej informacji na temat certyfikatów kwalifikowanych można znaleźć na stronie www.elektronicznypodpis.pl

(zdj. www.tvp.info)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *